Лечението на засегнатата зона се третира, чрез физикален естествен фактор, а именно това е механичното дразнение.