Нервната система контролира и координира всички органи и структури на човешкото тяло. Демаркирането на гръбначния стълб може да предизвика дразнене на нервната система и да повлияе на функционирането на структурите, органите и функциите на тялото. Според Световната здравна организация (СЗО), хиропрактикът е професия в областта на здравеопазването, която се занимава с диагностика, лечение и профилактика на опорно-двигателни нарушения и последиците от тези заболявания върху общото здраве. Чрез манипулативни техники (корекции), хиропракторите се стремят да намалят болката и напрежението, възстановявайки нормалното движение на ставите, които са слабо позиционирани. Хиропрактиката помага на тялото в търсенето на ребалансиране и лечение чрез откриване, лечение и предотвратяване на биомеханични смущения в правилното функциониране на двигателната система. Това е отличен инструмент за лечение на болка без страничните ефекти на лекарства или операции.

chiropractic 2