Увреждане на колянни кръстни връзки вследствие на травма. Кога, как и защо се случва? Какви са етапите на лечение и възстановяване?

Увреждането на колянните връзки е  една от най-тежките спортни травми и често се сблъскваме с такива случаи в практиката.
Спортовте, с които свързваме характерно контузията са такива, при които има честа и рязка смяна на посоката- рязко спиране от бяг, скачане. Такива са зимните спортове (ски, сноуборд, кънки на лед), както и футбол, баскетбол, бягане, борба и др.
Трьавмата може да възникне и при нормални физическо-активни дейности като каране на колело, упражнения в домашна среда, фитнес.
Устройство на колянната става
Това е най-голямата, най-сложно устроената и най-натоварената става в човешкото тяло. Структурата и е сложна и участва в изпълняването на важни функции. Движенията в коляното се свеждат до флексия и екстензия(сгъване, разгъване)- това е така заради пантеновидния механизъм в устройството .
Служи като сързващо звено между три кости(бедрена,  голям пищял и колянно капаче). Между ставните повърхности на голямопищялната и бедрена кост се намират 2 коригиращи устройства-мениски(вътрешен и външен). Мениските са образувани от влакнестохрущялна тъкан и основната им задача е да намаляват триенето между костите,помагат за равномерното разпределение  на тежестта и коригират непълнота съвпадение в ставните повърхности на бедрения и тибиален кондил.За укрепването на ставата служат принадлежащите и връзки. Те се делят главно на вътрекапсулни, външнокапсулни и странични. Кръстосаните връзки, които са и фокусът на днешната тема се намират вътре в кухината на колянната става- предна и задна. Тяхната функция е укрепваща и стабилизираща- ограничават движенията само в характерната за структурата и равнина (сгъване и разгъване). Кръстосаните връзки са предна, която предотвратява придвижването на тибията(големия пищял) над нивото на бедрената кост и задна. Ще обърнем по-специално внимание на предната връзка, тъй като тя е най-често засегната вследствие на травма и са основна причина за операция.
Повечето злополуки са характерни за сферата на спорта и по-конкретно баскетбол, футбол, ханбал, волейбол,ски, сноуборд и др.
Причините за сериозна травма (разсксване) могат да се посочат като:
  • Директно нараняване (механично-удър понесен от бедрото или подбедрицата)
  • Непряко нараняване (усукване по време на внезапно спиране при бяг или приземяване от скок)
Механизмът на непреките наранявания, образно е усукване на бедрото навътре и подбедрицата навън. В такъв случай може да се получат разскъсвания и на вътрешния мениск. Ако движението е твърде силно е възможно да се сдобиете с „троен лешник“ или както го е нарекъл хирургът, който за първи път описва случая през далечната 1950- „ужасна триада“. Накратко става дума за за скъсване на три структури- предната кръстна връзка, вътрешният менискус и вътрешният страничен лигамент.
Скъсване може да се получи и при падане от ски.
Симптоми, които говорят за скъсване на предна кръстна връзка:
  • „изпукваща болка“, придружена с невъзможност за движение
  • Оток, понякога с кръвонасядания
За да се постави точна диагноза е необходимо да се проведе преглед от травматолог, който да назначи необходимите образни изследвания, клинични методи, фунционална диагностика, в някои случаи и рентгенография, за да се изключат съпътстващи фрактури и да се локализират евентуални увреди на менискусите.
Методи на лечение
Преди изясняването на състоянието се прилагат обичайните класически методи при спортна травма- почивка,повдигане на засегнатия крак, налагане със студен компрес, пристягаща превръзка на коляното. След като има поставена диагноза често се стига до оперативна намеса. Проблемът е, че понякога се налага да се чака със седмици до операцията и това усложнява много процесите на възстановяване. Физиотерпията, както и лечебна гимнастика за здравия крак са препоръчителни като поддържащи в предоперативния и следоперативен период.