Това състояние е структурна деформация на гръдния кош , при която гръдната кост е изпъкнала напред и увеличаване на предно- задния диаметър на гръдния кош. Птичите гърди се повлияват най- добре от всичките деформации на гръдния кош. Обикновено аномалията се задълбочава по време на юношеството и моментите на бързо изразстване на децата, като се стабилизира със завършване на растежа. Задачите на кинезитерапевта са:

1. Подобряване на жизнената вместимост на белите дробове

2. – Засилване на инспираторната междуребрена мускулатура

3. – Засилване на мускулатурата на раменния пояс, гърба и корема

4. – Намаляване на предно- задния диаметър на гръдния кош

Средствата, необходими за подобряване на състоянието са:

1. – Активни упр с изометрични и изотоничен характер на мускулни съкращения. Клиничната практика показва, че по- добър ефект се постига и по- добре се повлияват изотоничните упр.

2. – Мануални техники, които да окажат коригиращо въздействие върху стернума. За тази цел- терапевта оказва натиск върху стернума

3. – Упражнения за правилно телодържане

4. – Упражнения с уреди и на уреди

5. – Дихателни упражнения При лечението на това състояние прогнозата е добра.

От всички видове деформации на гръдния кош, тази е с най-благоприятен краен резултат.