Възстановяване на активността, обема на движение и функциите на опорно-двигателния апарат след оперативна намеса, до постигане на личния оптимум, чрез индивидуален подход в изготвянето на лечебен план във вид на комбинация от различни терапевтични техники за раздвижване и апаратни процедури.

Целта е да ускорим оздравителния ефект от лечебния процес след:

  • травматични разкъсвания на хрущялни структури като менискусите
  • различни фрактури
  • остеопластика
  • нарушаване цялостта на ставни връзки и сухожилия
  • мускулна хипо – и атрофия
  • периферна нервна система

Противопоказания:

  • Онкологични заболявания
  • Високо кръвно