Здравейте, приятели в днешния блог ще разгледаме малко по-подробно Сколиозата !!!

Както знаем гръбначният стълб не е прав, напротив той има своите кривини както в сагиталната, така и във фронталната равнина. Две от тези извивки се оформят до развитието на плода в майчината утроба, а те са гръдната и опашната кифоза. След раждането на бебето, то започва да се научава да повдига своята главичка нагоре и сяда, с което се оформят и другите две извивки шийната и поясната лордоза. Гръбначният стълб има формата на S, с което компенсира движението на тялото и му позволява да пружинира в пространството.

Негативните процеси се проявяват, след промяна в градусите на гръбначните извивки над допустимата норма. При едно гръбначно изкривяване винаги се наблюдава наличие на изкривяване както в сагинталната равнина Кифоза, така и във фронталната – Сколиоза.

Самата болест може да е вродена или да се породи. Всички болести имат различни степени на заболяване. При леките степени на развитие винаги се намира начин за едно по-благоприятно въздействие, чрез което може да се подобри общото състояние на пациента. Навлизайки в по-тежките форми на заболяване, освен изкривяването, което е видно се причиняват и различия във формата на гръдния кош, което може да доведе до компресия на вътрешни органи, респираторни проблеми и др.

Разновидности и степени

В зависимост от локализацията на заболяването, тя може да се наблюдава в шийна, гръдна, лумбална или смесена. Винаги кифозата и сколиозата вървят ръка за ръка заедно – кифосколиоза.
При проявата на едно изкривяване, винаги се появява компенсаторност, която тялото само иска да си помогне да преодолее това пренапрежение, което изпитва. При големите степени на изкривявания, освен предно-задното разместване между прешлените се наблюдава и усукване (торзия) на костната тъкан по вертикалната ос.
Имаме четири степени на сколиоза, които се откриват при различни тестове.

Един от тях е теста на Cobb, чрез който може да разберем точните градуси на изривяването, като се пуснат две линии от неутралните прешлени на гръбначният стълб. Това са прешлените които имат един същ градус от двете си страни, при другите, които имат различния се наблюдава изкривяване.
Под 10 градуса се разглежда , като предсколиоза.

1-ва степен
При нея ъгъла на изкривяване е под 10 градуса

2-ра степен
Ъгъл с градус между 11-25. При нея се наблюдава, това усукване на костната тъкан.

3-те степен
Изкривяване с градус между 26-40.

4-та степен

С градус над 40 се разглежда като патология. Вътрешните органи са компресирани и дори леката физическа активност се отразява зле на човека, аритмия и др.

Пресколиозата и първа степен могат да се подобрят с намесването на кинезитерапията, докато при останалите е необходима лекарска оценка, а понякога и хирургична намеса.

КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ СКОЛИОЗИ

Основната цел, която се следи е възстановяването на гръбначният стълб във физиологичните равнини и създаването на симетрия и мускулен баланс. Възвръщане на общото здраве на пациента, подобряване на дихателния капацитет и кръвообращението в тялото.

Задачите, които се преследват са:

Спирането на развитието на процеса

Максимално възстановяване на функционалната пълноценност

Изграждане на навик на пациента за правилна походка и телодържание

Подобряване на дихателния капацитет

Пресколиозата и сколиозата от първа степен могат да се повлияят от комплексни упражнения, които се наричат още изправителна гимнастика и да се редуват с общо повлияващи. Повечето упражнения се прилагат от изходна позиция, която да отбременява гръбначния стълб и да са симетрични. Също така са насочени към разтягането на пространството между прешлените, като им позволява да навлезе в тях течност и да подобри движението.
Използват се много упражнения с уреди, за изтегляне на скъсените мускули и релаксиране на напрегнатите, упражнения на Клап и Мошков и много други.
Показателни са упражненията във вода.
Показателни са и лечебните масажи за отпускане на напрегнатата мускулатура, подобряването на трофиката и кръвообращението.