Често състезателите в спортната практика претърпяват различни травми на отделни части на опорно-двигателния апарат. Пренебрегването на симптомите на състезателя утежнява клиничната картина, което води до по-сериозни травми, намаляващи възможностите и капацитета, а в някои случаи дори изключва спортиста от спортни прояви за дълъг период от време.

  • Задължително е присъствието на кинезитерапевтът в общия план на възстановяване и превенция на травмите на състезателите.

В спортната практика има редица кинезитерапевтични средства, които спомагат за оптималната форма и кондиция на атлетите.

Едно от тях, което има значително място в регенеративните възможности на организма, е масажът.

Кинезитерапевтът трябва детайлно да познава механизмите и лечебните ефекти на масажа, за да може да определи точният период от възстановяването.

Масажът влияе ефективно върху всички системи и органи както локално, така и по рефлекторен път и в спортната практика е задължителен елемент в цялостния план на терапия и профилактика на здравето.

  • Някои от по-значимите ползи за спортиста са:
  1. Подобряване на мускулния дисбаланс и тонус;
  1. Възвръщане на еластичността на мускулите;
  2. Възстановяване на психо-емоционалния тонус и настроението;
  1. Седативен или стимулиращ ефект върху нервната система;
  2. Подпомагане на възстановяване след травми;
  • Целта на кинезитерапевта е да осигури възстановяване и превенция на травмите, което би подобрило качеството на тяхната работа и би довело до по-добри спортни резултати.