Често състезателите в спортната практика

претърпяват различни травми на отделни части

на опорно-двигателния апарат. Пренебрегването на симптомите на състезателя утежнява клиничната картина, което

води до по-сериозни травми, намаляващи възможностите и капацитета, а в някои случаи

дори изключва спортиста от спортни прояви

за дълъг период от време.

Задължително е присъствието на кинезитерапевтът в общия план

на възстановяване и превенция на травмите

на състезателите. В спортната практика има

редица кинезитерапевтични средства, които

спомагат за оптималната форма и кондиция на

атлетите. Едно от тях, което има значително

място в регенеративните възможности на организма, е масажът. Кинезитерапевтът трябва

детайлно да познава механизмите и лечебните

ефекти на масажа, за да може да определи точният период от възстановяването. Масажът влияе ефективно

върху всички системи и органи както локално, така и по рефлекторен път и в спортната

практика е задължителен елемент в цялостния

план на терапия и профилактика на здравето.

Някои от по-значимите ползи за спортиста са:

  1. Подобряване на мускулния дисбаланс и

тонус;

  1. Възвръщане на еластичността на мускулите;
  2. Възстановяване на психо-емоционалния

тонус и настроението;

  1. Седативен или стимулиращ ефект върху

нервната система;

  1. Подпомагане на възстановяване след травми;

 

Целта на кинезитерапевта е да осигури възстановяване и превенция на травмите, което би

подобрило качеството на тяхната работа и би довело до по-добри спортни

резултати.