Масажът при заболяванията на сърдечносъдовата система се прилага в комбинация с другите лечебни, лечебнопрофилактични и медикаментозни средства. Масажът води до ускоряване на кръвообращението, разширяване на кръвоносните съдове и отваряне на резервната капилярна мрежа, подпомага отстраняването на застойните прояви и подобрява кръвообращението както в малкия, така и в големия кръг на кръвообръщение. Това от своя страна води до засилване на обмяната на веществата. Рефлекторният масаж, съчетан с други терапевтични методи, подпомага лечението на сърдечно-съдовите заболявания. При хронична сърдечна недостатъчност може да се използва както класическият, така и рефлекторният сегментарен масаж. Търси се въздействие чрез обработване на паравертебралните зони на гръдните и шийните сегменти. Масаж след инфаркт на миокарда се предписва успоредно с лечебната физкултура. При това заболяване действа периосталния масаж, който предизвиква обезболяващ и трофичен ефект. Рефлекторният масаж е противопоказен при тежки форми на миокарден инфаркт и след скоро прекарани възпалителни процеси на сърдечните клапи и на миокарда. Масаж при заболяване на периферните кръвоносни съдове на крайниците- болестта на Рейно, съдовата склероза и др. Прилага се сегменторнорефлекторен масаж, но масаж върху крайниците не се прави. Добър ефект при тези заболявания дава съединителнотъканният масаж.
Лечебен мазаж при сърдечно-съдови заболявания не се прилага при:
⁃ остри възпалителни заболявания на миокарда и обвивките на сърцето;
⁃ ревматизъм в активна фаза;
⁃ пороци на сърдечните клапи в стадий на декомпенсация;
⁃ сърдечна астма; аритмии.