Масажът при заболяванията и травмите на нервната система подпомага възстановяването на нарушеното съотношение между възбудните и задръжните процеси в кората на главния мозък, за снемане или намаляване на болката, подобряване на храненето на тъканите, възстановяване на функционалната дейност на нервно-мускулния апарат, предотвратяване на мускулната атрофия и контрактури. При радикулити и невралгии в острия стадий с изразен болеви синдром масажът се прилага внимателно, като се използват предимно похватите на сегментарнорефлекторния и периостален масаж. Много патологични механизми могат да доведат до главоболие: нарушение в кръвната и ликворната циркулация, оток на мозъка, дразнене на мозъчните обвивки. Главоболие може да се получи и по рефлекторен път от патологични промени в очите, гърлото, синусите и др. С помощта на сегментарен масаж се повлиява благоприятно.

Показания: атеросклероза на церебралните съдове; последствия от нарушения на мозъчното кръвообръщение; детска церебрална парализа; вяла парализа от прекаран полиомиелит; травми на периферната нервна система; заболявания на периферната нервна система- посттравматични, инфекциозни, възпалителни, дегенеративни; радикулити при дегенеративни изменения на междупрешленните дискове.

Противопоказания за използването на лечебен масаж:

⁃ атеросклероза на церебралните съдове;

⁃ последствия от нарушения на мозъчното кръвообръщение;

⁃ детска церебрална парализа;

⁃ вяла парализа от прекаран полиомиелит;

⁃ травми на периферната нервна система;

⁃ заболявания на периферната нервна система- посттравматични, инфекциозни, възпалителни, дегенеративни;

⁃ радикулити при дегенеративни изменения на междупрешленните дискове.