Здравейте приятели, днес ще засегнем темата за така непоносимата лумбална болка и въздействието на ортопедичните колани, дали те ни помагат или вредят безвъзвратно.

Както знаем, абсолютно всеки здрав човек има леки отклонения от правилната структура на гръбначният сълб, което е съвсем нормално когато не води до болка и дискомфорт.
Днес повече от 70% в обществото са предразположени към изкривявания, които са съпроводени с ограничени движения, ставна болка, дори костни деформации като кисти и шипове.

В зависимост от типа на изкривяването, то може да бъде полезно за тялото, но може да бъде и пагубо.
Полезните патологични промени са асимптоматични и не повлияват на походката и ежедневието. Изкривяванията с отрицателен ефект, водят до болка, която ограничава движенията в пространството, ежедневните дейности, самообслуването, въздействат на психосоматичното, социалното и биологично състояние на един човек.

Тялото ни, като движеща машина има своя собствен център на тежестта, която се разделя в зависимост от индивидуалностите : възраст, височина, стойка, мускулен баланс, професия и др.

При промяната му от точните индивидуални кординати се разглежда изместване на тялото от неговата ос, което като цяло може да въздейства на мускулно-скелетната система, стави, лигаменти и мекотъканни структури.

Различни фактори, въздействат за развитието на болкови синдроми : неправилно телодържание, неправилно изпълнение на различни движения, работна позиция – на крак или в седнало положение, спорт или друг вид травми, при падане, фрактури, заболявания и др.

При проявата на една кръста болка, тялото се стреми да се адаптира към нея.

Компенсаторният процес представлява прехвърлянето на функцията на паретичният мускул, на някой съседен здрав и по този начин се получава мускулен дисбаланс.
Вторично се повлияват ставните и костни структури, което може да доведе до вътрешни деформации и въздействие на вътрешни органи.
Важно е да си обърнем внимание още в ранните стадии и прояви на болка.
При нужда е по-добре да се обърнем към лекар, специалист, рехабилитатор, физиотерапевт и да не пристъпваме към първите медикаменти и бабини рецепти чути от съседа или видяни на реклама.

На първо място е необходимо да знаем, колко лошо въздействие ни оказват ортопедичните колани, които ни се рекламират всеки ден. Това е така, защото те фиксират тялото в компенсаторният период, като го предразполагат да застане в неправилната позиция дори след премахването му.
Такава външна компресия, може да доведе до необратими фактури, които да се задълбочават с всеки изминал ден и всяко движние.
Негативен ефект оказват и лекарсвените медикаменти и процедури, които пациентите сами си назначават.

За положително повлияване на болката и дискомфорта се препоръчва:
1. Лечебен масаж – физикална процедура, която разнася болковият едем и помага на тялото да превъзмогне химичните задръжни вещества, които отделя тялото и предизвиква освен механична, а също и химична болка.

2. Лечебна гимнастика, за да можем да възвърнем пълната функционалност на мускулите и обема на движение. Да освободим от напрежение скъсените мускули повлияни от болката и да ги релаксираме.
За по-добър общ тонус се засилват техните антагонисти, за да може тялото да възвърне своя мускулен навик, за правилна позиция.

3. Юмейхо терапия, която е японска мануална терапия. Тя въздейства на мускулно-ставни и костни структури. Различни видове техники, наместват костните структури в правилна позиция. По този начин индиректно се оказва влияние на мускулният баланс на тялото постепенно влиза в нормален ритъм на работа и освобождаване от неприятната и ограничаваща болка.