Причини за нестабилност на глезена

 1. Остра травма: Остра травма, като например тежко навяхване на глезена, е най-честата причина за нестабилност на глезена. Когато връзките, които поддържат глезена, са прекомерно разтегнати или скъсани, това може да доведе до дългосрочна слабост и нестабилност.

 2. Мускулна слабост: Слабост в мускулите около глезена, особено в перонеалните мускули, може да допринесе за нестабилност. Тези мускули са от съществено значение за поддържането на стабилността на глезена по време на движение.

 3. Неправилна рехабилитация: Недостатъчната или непълна рехабилитация след първоначална травма на глезена може да доведе до персистираща нестабилност. Без правилно заздравяване и укрепване, глезенът остава уязвим към нови наранявания.

 4. Структурни аномалии: Анатомични фактори, като висок свод, плоско стъпало или хипермобилност на ставите, могат да предразположат индивидите към нестабилност на глезена.

 5. Предишни наранявания: Историята на повтарящи наранявания на глезена увеличава риска от хронична нестабилност, тъй като всяко нараняване може допълнително да отслаби връзките на глезена.

Причини за повтарящи се травми

 1. Разтегнати връзки: След като връзките са разтегнати или скъсани, те може да не възвърнат първоначалната си стегнатост, което води до продължителна слабост и нестабилност.

 2. Проприоцептивни дефицити: Проприоцепцията се отнася до способността на тялото да усеща позицията си в пространството. Травмите могат да увредят проприоцептивната обратна връзка, което затруднява баланса и увеличава риска от повторни наранявания.

 3. Мускулен дисбаланс: Дисбалансът между мускулите, които стабилизират глезена, може да доведе до неравномерни сили върху ставата, което я прави по-податлива на нараняване.

 4. Недостатъчно време за оздравяване: Връщането към активност твърде скоро след нараняване може да предотврати пълното оздравяване, което води до повтарящи се травми.

 5. Пренапрежение: Постоянното натоварване на глезена без достатъчно почивка и възстановяване може да доведе до хронична нестабилност и повтарящи се наранявания.

Кинезитерапевтични решения за нестабилност на глезена

Често срещани проблеми, които се решават чрез кинезитерапия:

 1. Слабост и атрофия на мускулите: Укрепването на мускулите около глезена е от съществено значение за стабилността.

 2. Лоша проприоцепция: Подобряването на проприоцептивните способности помага за подобряване на баланса и координацията.

 3. Намален обем на движение: Възстановяването на пълния обем на движение е важно за предотвратяване на скованост и поддържане на нормални модели на движение.

 4. Оток и болка: Управлението на възпалението и болката е важно за ефективното изпълнение на рехабилитационните упражнения.

Често използвани кинезитерапевтични интервенции

 1. Упражнения за укрепване:

  • Упражнения с ластична лента: Те се насочват към перонеалните мускули и другите стабилизиращи мускули.

  • Повдигания на пръсти: Укрепват мускулите на прасеца, които са от съществено значение за стабилността на глезена.

  • Ходене на пръсти и пети: Подобрява общата мускулна сила и координация в стъпалото и глезена.

 2. Нестабилност на глезена

  Проприоцептивни тренировки:

  • Упражнения за баланс: Използването на баланс дъски или стоене на един крак помага за подобряване на проприоцепцията.

  • Функционални движения: Включване на движения, специфични за спорта или ежедневните дейности, за подобряване на проприоцептивната обратна връзка.

 3. Упражнения за обем на движение:

  • Кръгови движения с глезена: Подобряват гъвкавостта и мобилността на глезенната става.

  • Разтягане с кърпа: Разтягане на мускулите на прасеца за поддържане или увеличаване на обема на движение.

 4. Манипулативна терапия:

  • Техники като мобилизации на ставите и масаж на меките тъкани могат да помогнат за намаляване на сковаността и подобряване на движението.

 5. Тейпинг и ортези:

  • Използването на кинезиотейп или ортези може да предостави допълнителна подкрепа и да предотврати повторно нараняване в ранните етапи на рехабилитация.

 6. Обучение и модификация на активността:

  Обучение на пациентите за правилни техники и модификации на активността, за да се избегнат повторни наранявания.

Заключение : 

Нестабилността на глезена е многопластов проблем, който често възниква в резултат на комбинация от остра травма, мускулна слабост, неправилна рехабилитация, структурни аномалии и предишни наранявания.

Кинезитерапията предлага цялостен подход за справяне с нестабилността на глезена. Чрез консистентна и целенасочена рехабилитация, може значително да се подобрят стабилността на глезена и да се  намали риска от бъдещи наранявания.