Лечебната процедура е съчетание от няколко техники по избор на терапевата и според нуждата на пациента. Тя може да е съвкупност от няколко физиотерапевтични процедури, мануални техники или масаж. Лечебната процедура е с продължителност 1ч. Основни показания за приложение на лечебна процедура са остри или хронични болки и опкавания, често повтарящи се травми, затруднения в изпълнението на дейности от ежедневния живот.