Всички органи, тъкани и системи на човешкия организъм представляват единно цяло и се намират в определени взаимоотношения помежду си. Това е причината защо няма заболяване което да предизвиква изменения само в една област, а също и в сектори, които имат обща инервация с патологичното изменение в тялото. Целта на лечебният масаж е да нормализира функциите на организма при редица заболявания както при органи и системи, така и при травми на опорно-двигателния апарат. Физиологичният ефект от този вид масаж се изразява чрез 3 вида въздействие върху организма:
⁃ Първият вид въздействие се характеризира с разнасяне на тъканните течности и отоци
⁃ Вторият вид въздействие е рефлекторно, тоест чрез масажните техники в патологичната област се предава информация по сетивни пътища към централната нервна система, а оттам се получава обратна връзка и възстановителните промени в тялото биват стимулирани според дразнението, което е приложено.
⁃ Третият вид въздействие е хуморално, тоест масажните техники стимулират отделянето на биологичноактивни вещества, които имат изразен физиологичен ефект в благоприятна насока. Всяко заболяване предизвиква рефлекторни изменения на областите, с които имат обща инервация. Тези изменения могат да бъдат промени в кошата, съединителната и мускулната тъкан. Доказано е, че при въздействието с физически средства на повърхността на тялото в определени зони може да се повлияе върху вътрешните органите, обменните процеси и други жизненоважни функции на организма.