При първоначално посещение на пациент нашите специалисти в сферата на рехабилитацията, физиотерапията и различните лечебни техники, провеждат личен разговор с цел подробно описание на проблема – снемат анамнеза.
Това е от изключителна важност при взимането на решения, засягащи лечебния подход.
Всеки човек е различен, с индивидуални предходни травми и заболявания.
За това е толкова значимо преди всяка лечебна процедура с нов пациент да се запознаваме отблизо с неговите нужди и своервременно да прецезираме възможни рискове и усложнения.
 Физиотерапията се свързва с използването на терапевтична апаратура, която има своите противопоказания в отделни случаи.
За това е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се проведе подробен разговор с пациента и да му бъдат обяснени всички плюсове и минуси на терапията, която е подходяща в дадената ситуация.