Консултация за кондиционна подготовка по вид спорт

Първоначална консултация със спортист

При първоначално посещение на спортист нашите специалисти в сферата на кондиционната подготовка, рехабилитацията и физиотерапията провеждат личен разговор с цел подробно описание на физическото състояние и състезателния календар. Това е от изключителна важност при съставянето на личен картон и взимането на решения, засягащи физическата подготовка на спортиста.