При първоначално посещение на пациент нашите специалисти в сферата на рехабилитацията, физиотерапията и различните лечебни техники, провеждат личен разговор с цел подробно описание на проблема – снемат анамнеза.

Това е от изключителна важност при взимането на решения, засягащи лечебния подход.

Всеки човек е различен, с индивидуални предходни травми и заболявания, за това е толкова значимо преди всяка лечебна процедура с нов пациент да се запознаваме отблизо с неговите нужди.