Кинезитерапията е научно-приложна дейност, в която се съчетават познания от медицината, педагогиката, анатомията, физиологията, биохимията и т.н. с цел подобряване и поддържане на здравното състояние на болния, профилактика на рецидивите и осигуряване на психо-физически комфорт на личността”. Тя е известна също като лечебна физкултура и е раздел от рехабилитационната медицина, който включва използването на активни и пасивни движения на тялото с цел предотвратяване, облекчаване или коригиране на различни физически състояния и дисфункции.

Използва разнообразни техники като разтягане, укрепващи упражнения, упражнения за обхват на движение и функционален тренинг, за да подобри подвижността, гъвкавостта, силата и общата физическа функции. Кинезитерапията често се използва в рехабилитационни среди за лечение на травми, мускулно-скелетни разстройства, хронични болкови симптоматики свързани с опорно-двигателния апарат,  неврологични състояния и други здравни проблеми. Целта й е да възстанови и подобри естествените движения на тялото и да оптимизира физическата му производителност, като намалява болката и дискомфорта.