Заболяването “обущарски гърди” е структурна деформация на предната гръдна стена, при която гръдната кост и гръдният кош са с необичайна форма. Това създава вдлъбнат или хлътнал вид на гърдите. Може да присъства при раждането или да се развие след пубертета. Това заболяване може да увреди сърдечната и дихателната функция и да причини болка в гърдите и гърба. Хората с това състояние могат да изпитат тежки отрицателни психосоциални ефекти и да избягват дейности, които излагат гърдите на показ. Задачите в кинезитерапията са:

1. Подобряване на жизнената вместимост на белите дробове.

2. Релаксиране и удължаване на скъсените гръдни мускули.

3. Засилване на горната паравертебрална мускулатура.

4. Засилване мускулатурата на горния крайник, корема и гърба.

5. Възстановяване на навика за правилно телодържане.

6. Да се овладеят гръдното и диафрагмалното дишане.

Средствата, чрез които ще се достигне максимално възстановяване са:

1. Активни упр с изометрични и изотонични мускулни съкращения.

2. – Мануални техники, които да окажат коригиращо въздействие върху стернума.

3. – Упр за правилно телодържане.

4. – Упр с уреди и на уреди за мускулите на корема.

5. – Дихателни упр с притискане на гръдния кош отстрани, за да може при вдишване той да се разтвори във предно-задна и горна посока.

6. – Подобряване на диафрагмалното дишане с компенсаторна цел.

7. Упражнения за гръдните мускули.

8. Упражняване на гръбен мост.

9. При дихателни упражнения терапевта трябва да притиска гръдния кош на пациента отстрани, за да се увеличава предно- задния диаметър.

10. Препоръчва се практикуване на спортовете: плуване- стил бруст, волейбол, академично гребане.