Анатомия на гръбначния стълб
Сруктурно, гръбначният стълб е съставен от прешлени, междупешленови дискове, а в образувания гръбначно мозъчен канал, се позиционира гръбначния мозък. Гръбначния стълб се състои от 4 основни сегмента (шиен , гръден , поясен и опашен), в които има определен брой прешлени. Основните му функции са : опорна, двигателна и защитина.
Гръбначния стълб притежава S- образна форма и чрез тези кривини се  преразпределя тежестта върху крайниците. Тази форма е изключително важна за заемането на правилна поза, по време на ежедневието. С времето и натоварването, гръбначния стълб, както и тези кривини търпят промени. 
  Функционална сколиоза
Паравертебралната мускулатура и съответните лигаменти, стабилизират гръбначния стълб. При неправилно телодържане и неподходящи натоварвания, се достига до мускулен дисбаланс. Това може да доведе до функционална сколиоза, при която не се наблюдават структурни промени в гръбначния стълб, а само мускулен дисбаланс, който е от неправилно телодържане.
Този тип сколиоза може да се прояви, както при по-възрастни, така и при деца, поради неправилни двигателни навици ( носене на раница, само на едното рамо; неправилен седеж и стоеж). Този тип деформации, могат да повлияят качеството на живот, съответно да доведат и до допълнителни усложнения. Когато тези навици се резорбират,още в ранна възраст, не настъпват по-тежки усложнения. 
    Кинезитерапия
Чрез съответната функционална диагностика, ние можем да определим степента на сколиозата, съответно да направим определени тестове за силата и слабостта на мускулите. Посредством снетите данни, се изготвя индивидуална програма според нуждите на човека, като тя бива строго дозирана и съобразена според възможностите му. При задълбочаване на проблема, това води до тежко асиметрично натоварване, което впоследствие прогресира към увреда на структурите, на гръбначния стълб. 
Когато тези нарушения в стойката се открият навреме, чрез средствата на кинезитерапията можем да повлияем благоприятно и да промением двигателния навик, както и да допринесем за е един по-добър и пълноценен живот. Чрез изправитлна гимнастика и обучение в правилен стоеж, седеж и натоварване, можем да коригираме създалият се мускулен дисбаланс.  
Целта на кинезитерапията е : да премахнем неправилния двигателен навик и да създадем нов. 
Задачи: тонизиране и укрепването на организма;  корекция на мускулния дисбаланс – повлияване на мускулите с понижен и повишен тонус ;  подобряване подвижността на гръбначния стълб; създаване на усет за правилно телодържане и създаване на двигателен стереотип.