Какво представлява дисковта херния?
Дегенеративните заболявания на гръбначния стълб и неговите структури,
са едни от често срещаните в днешно време. В повечето случаи, това се обяснява
с факта, че гръбначния стълб и неговите прилежащи сртуктури, търпят
изключително големи натоварвания, които в повечето случаи не са съобразени с
физическите възможности на човека. С времето диска претърпява и възрастови
изменения, еластичноста, както и обема на движение намаляват. Когато се
изпълняват резки, бързи и несъобразен с възможнстите движения ( вдигане на
тежки предмети, еднократно силно физическо натоварване, неправилна поза и
др.), се получава пропукване на фиброзния пръстен, което води до дискова
хения, която от своя страна притиска коренчетата на нервите . След което се
проявява и съответната симптоматика : болка ( според локализацията- локална
или ирадираща) , скованост, изтръпване ( към прилежащия крайник), слабост,
мускулен спазъм и др. Дисковите хернии се различават по степента на дисковия
пролапс , съответно и симптомите са с различна изразеност . Най- честата
локализация на дискови хернии е в шийна и лумбална област.
Чрез правилното ѝ диагностициране и лечение, тези симптоми могат да
бъдат облекчени. Кинезитерапията може да бъде полезна във всички периоди на
възсановяване, при хора с дискови хернии – както в ранните ,острите и хронични
периоди, също така и в пред- и следоперативния преиод. Работата на
кинезитераията е от голяма важност, като основните задачи са :
 Поддържане на добро общо състояние; тонизиране на организма
 Обучение в првилно натоврване
 Намаляване на болката
 Обучение в извършване на дейности от ежедневния животю
 Повлияване на мускулния дисбаланс
 Обучение в правилно телодържание
Изготвянето на индивидуална кинезитерапевтична програма е от много
голямо значене, защото всяка една дискова херния е различна според много

Дискова Херния

фактори, на които специалистите трябва да обърнат внимание , като подхода се
различава според вида на харнията, локализацията ѝ и съответните симптоми.
Чрез кинезитерпията може да се повлияе всеки един период от възстановителния
процес и сътветнот той да се ускори. Важна задача е да се намерят вредните
навици ( за телодържание, вдигане рязко на тежки неща и др.) и да се премахнат,
както и да се обучат в правилното им изпълнение. Чрез специални
кинезитерапевтични средсва се повлиява изключително положително
състоянието на хората с дискови хернии. Подобряване качеството на живот е
приоритет в кинезитерапевтичната програма.