Възстановяването е един от най-големите проблеми в съвременния спорт. Големите физическите и емоционални натоварвания често водят до пренатоварване на целият опорно-двигателен апарат и до преумора на организма като цяло. Тези изменения са в резултат на нарушаване на обмяната на веществата, лимфотокът, кръвотокът и хипоксия на тъканите. Целта на възстановителния масаж е премахването на умората с цел максимално бързо възстановяване на функциите на организма, повишаване на работоспособността и предотвратяване на травми. Този вид масаж може да се прилага в следните случаи:

1. По време на тренировките(между сериите от упражнения). Като целта е премахване на моментните болежки и психическото напрежение на спортиста.

2. Между тренировките (ако спортиста има двукратни или трикратни през деня).

3. След тренировките. Основната цел е релаксиране на мускулите, увладяването на болковите усещания на пациента и подпомагане на отделянето на отпадните продукти, които се натрупват в процес на работа.

4. По време на състезание (ако продължителността е голяма)

5. След състезание. Главна цел е премахването на нервното напрежение и отрицателните емоции. Ефективността на този масаж е доказана многократно от множество изследователи и специалисти в областта на спорта.

Възстановителния масаж е основно средство за възстановяване, поддържане и увеличаване на работоспособността както във физически аспект, така и психически. Способността на организма да се възстановява трябва да бъде подпомогната. В противен случай състезателят не може да поддържа оптимална форма, което е пагубно за спортиста.