Последните години в практиката се въвежда Медицинската физкултура. Буквално тя представлява лечение, чрез движение, с цел по-бързото и пълноценно възстановяване на здравето и трудоспособността на човека. Средствата, които взимат участие в ЛФК са физическите упражнения с участието на – топки, ластици, гирички, упражнения със съпротивление и др. Упражнителния план взима под внимание вида на заболяването, развитието и индивидуалните способности.

Упражненията освен за тренираност на мускулните групи се прилагат и такива за: възстановяване на локомоторната способност, за самообслужване, подобряване на координацията и равновесие.

Подходящо за заболявания свързани с Опорно двигателния апарат, Неврологични, нарушения в обмяната на веществата .

Прилагат се:

  • Индивидуални комплекси
  • След оперативно
  • Групово до 2-ма човека със сходни заболявания /пожелание  масаж /