Масажът съществува от дълбока древност. Има древни книги, в които са описани похвати за прилагане на масаж при различни състояния. Думата „масаж“ идва от гръцката дума „masso“, която означава стискам, мачкам с ръце. В древен Египет са се прилагали масажи на различни части от тялото, съчетан с използването на масажни масла.

Има три основни типа масажи – лечебен, спортен и хигиенен.

Към спортния масаж спадат възстановителният, тренировъчният, предстартов и други. Хигиенни масажи са тонизиращ, козметичен и самомасаж. Според обработваната част от тялото, лечебния масаж бива точков, частичен, общ, локален, сегментарен, а според спецификата на прилаганите похвати – класически, рефлекторен, апаратен (вибро, хидро и/или вакуум масаж) и древноизточни масажи.

Лечебният масаж е пасивен метод от кинезитерапията. Той представлява нанасяне на механични дразнения върху тялото, чрез различни похвати. Приложението на тези масажи е с лечебна и профилактична цел. Локалното въздействие се получава още в началото на масажа. Премахване на отоци, обезболяване, релаксиране, увеличаване обема на мускулатурата, подобряване тургора на кожата и други.

Най-често прилаганият масаж е класическия. Той оказва нервнорефлекторно, хуморално и локално въздействие. Нервнорефлекторното действие се изразява в дразнене на кожни рецептори, които изпращат сигнали до главния мозък и съответно по обратен ред до съответните органи и системи. Хуморалното действие се изразява в активиране синтеза на ацетилхолин, тъканни хормони, витамин D, хистаминоподобни вещества и други. От своя страна те оказват влияние върху нервната и кръвоносната система.

Какъв е ефекта от масажите?

По отношение на нервната система масажът оказва общотонизиращо, релаксиращо, обезболяващо действие, както и въздейства благоприятно върху възбуднозадържащите процеси в централната нервна система. Масажът оказва пряко въздействие върху повърхностните венозни съдове и капиляри. По този начин се осигурява по-добра трофика на тъканите, повишен газообмен и обмяна на веществата. Чрез масажите се намалява тенденцията за формиране на отоци, както и застоят на кръвта във вътрешните органи, поради преминаването и към периферията. По отношение на опорно-двигателния апарат масажът подобрява еластичността и тонуса на мускулите, премахва умората; подбрани масажи имат отношение към релаксиране на мускулите и премахването на контрактури.

Масажите подобряват трофиката на тъканите, гъвкавостта на ставните връзки, както и поддържане и възстановяване оптималния обем на движение на ставите. По отношение на кожата масажите също оказват благоприятни ефекти – спомагат за очистване и отваряне на порите, активират се обменните процеси и в по-дълбоките слоеве на кожата, стимулира се нервно-рецепторният апарат.

Масажът е здраве. Оставете се в нашите ръце, а ние ще се погрижим за Вас!