Появата на дисковата херния преследва човекът от години насам, а лечението й е продължително и трудно, а също така и болезнено.
Гръбначният стълб има своите физиологични извивки, чрез които тялото се поддържа и го амортизира по време на движение, бягане, скачане.
Между прешлените има дискове, които се образуват от няколко елемента и това са:
Пулпузното ядро определя в основна степен хидравличните свойства на междупрешленния диск. Той е разположен почти централно по протежението на гръбначният стълб, но в лумбалния дял е изместен дорзално. Самото ядро се измества противоположно на движенята, които тяло извършва. То е изпълнено с течност, която при натиск се изтласква навън. Около него има фиброзен пръстен, който се образува от здрави слоеве колагенови фибри. Те са силно вплетени едно в друго, освен това осъществяват контакт с ядрото и телата на прешлените.

Има и крайни пластини, които са изградени фиброхрущял с дебелина около 1 мм.
Дисковите хернии са характерни за лумбален дял, като най-често се предизвикват при повтарящи се наклони напред, със завъртане или заемане на продължителна поза. Самата херния се появява най-често в задната част на гръбначния стълб, като често може да засегне гръбначният мозък или коренче. В зависимост от изместването на ядрото се разглеждат четири стадии на развитие: Протрузия; Пролапс; екструзия и свободна секвестрация .
Протрузията е първа степен и най-лека. При нея се измества нуклеусът и разкъсва част от фиброзните фибри, които го заобикалят и се измества в периферията.
Пролапса е най- тежкия стадии от всички степени, тъй като е придружен с голяма болка. Самото ядро напуска периферията на диска, но все още се задържа вътре от външните слоеве.
При дисковата екструзия самото ядро излиза и се излива в епидуралното пространство на гръбначния стълб.
При свободната секвестрация части от нуклеуса и от колагеновите фибри, които го задърждат вътре се изливат в епидуралното пространство.
Доста често самите дискови хернии се проявяват при мъже в лумбален дял L1-S5 като е съпроводено със засягане на нервно коренче. При засягане на нервното коренче присъстват сетивни, моторни и вегетативни промени по неговото протежение. Появява се слабост в самия крайник, мравучкане, изтръпване, а дори може да доведе до промяна на цвета на кожата, промяна в чувствителността. При наличие на една дискова херния се наблюдава и аналитичната поза в зависимост от коя страна е засягането.
След преминаването на острия стадии, могат да се третират с масаж, физиотерапия, лечение чрез положение, лечебна гимнастика, рехабилитация.